Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna jest organizacją rządową, która została stworzona w dniu 25 czerwca 1999 roku na mocy ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgodnie z założeniami wyżej wymienionej ustawy działalność Polskiej Organizacji Turystycznej miała swój początek z dniem 1 stycznia 2000 roku. Organizacja jest podległa ministrowi właściwemu do spraw turystyki. Obecnie tą funkcje pełni Minister ds. Turystki i Sportu. Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 200 organizacji turystycznych na świecie o charakterze państwowym.

Jako główne cele, Polska Organizacja Turystyczna, stawia sobie promowanie Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce oraz za granicami państwa, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie ze względów kulturowych. Ponadto celem organizacji jest także wzmacnianie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako nowoczesnego, szybko rozwijającego się kraju o silnej tożsamości narodowej opartej o względy historyczne oraz dziedzictwo kulturowe. Oprócz tego Polska Organizacja Turystyczna szczególną uwagę przywiązuje do środowiska naturalnego, podkreślając jego walory oraz bogactwo i różnorodność. POT wpływa także niekiedy na procesy legislacyjne w kraju, umożliwiając tworzenie bardziej przystępnego i przyjaznego, przedsiębiorcom z branży turystycznej, prawa. Polska Organizacja Turystyczna jest aktywnym członkiem wielu innych organizacji, takich jak międzynarodowe European Travel Commission oraz Baltic Sea Tourism Commission. Na poziomie krajowym organizacja współpracuje głównie z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami oraz samorządami terytorialnymi. Oprócz tego prowadzi ścisłą współpracę z Polską Izbą Turystyki. Na poziomie międzynarodowym natomiast Polska Organizacja Turystyczna współpracuje głównie z państwami Grupy Wyszechradzkiej promując turystykę w rejonie.

Głównie zadania Polskiej Organizacji Turystycznej:

  1. Przygotowywanie i publikacja materiałów promocyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze, środowisku naturalnym itp.
  2. Prowadzenie różnego rodzaju badań i analiz marketingowych, których zadaniem jest poprawa metod promocji Polski.
  3. Wspieranie działań polskich organów państwowych oraz samorządowych, a także przedsiębiorców z działaniach mających na celu promowanie i rozwój turystyki.
  4. Organizowanie stoisk narodowych na różnego rodzaju targach i wystawach turystycznych.
  5. Organizowanie imprez turystycznych.
  6. Udzielanie informacji turystycznych w prasie i innych mediach.
  7. Synchronizacja działań Polskiej Organizacji Turystycznej z ogólnym planem poprawy wizerunku Polski w krajach UE.

Wycieczki typu all i

[caption id="attachment_803" align="aligncenter" width="500"] Yullishi/bigstockphoto.com[/caption] Wyjazd na wakacje ma być przyjemny ...

Przewodnik po Lyonie

Jednym z popularniejszych obecnie kierunków podróży jest francuski Lyon, który ...

Czy Meksyk zalegaliz

Meksykański minister de la Madrid wystąpił o legalizację marihuany. Zdaniem ...

Przewodnik po Miami

Miami, wraz z otaczającymi go dzielnicami, to ogromna, tętniąca życiem ...

Coraz więcej turyst

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Turystyki, Polska znajduje się ...