Ubezpieczenie w podróży (EKUZ)

pilot turystyczny

Okres poświąteczny to czas wzmożonych wyjazdów, najczęściej w ramach ferii szkolnych. Według danych Ministerstwa Sportu, najpopularniejszymi kierunkami turystycznych podróży Polaków są następujące państwa europejskie: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Czechy, Francja, Hiszpania, Chorwacja, Grecja, Słowacja i Francja. Planując wyjazd, na przykład na narty, oprócz wyboru odpowiadającej nam oferty wypoczynkowej i skompletowania potrzebnego sprzętu, warto zadbać o kwestie zabezpieczenia ewentualnego leczenia i hospitalizacji za granicą.

Poza określoną polisą, gwarantującą nam opiekę medyczną w obcym kraju lub popularnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które można wykupić właściwie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, pokrycie lub refundację kosztów leczenia poza granicami Polski możemy uzyskać na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Na mocy przepisów unijnych, dotyczących koordynacji systemami zabezpieczenia społecznego, osobie uprawnionej do opieki zdrowotnej w Polsce, przebywającej tymczasowo za granicą, przysługuje prawo do korzystania z pomocy medycznej, świadczonej w ramach systemu ochrony zdrowia funkcjonującego w danym kraju. Obowiązuje ona w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (członkowie Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA) i w Szwajcarii.

EKUZ potwierdza prawo do korzystania z tzw. świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia, wykonywanych jedynie przez podmioty medyczne, działające w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej określonego państwa oraz uprawnia do zwrotu niektórych poniesionych kosztów leczenia. Nie uprawnia ona natomiast do refundacji kosztów leczenia planowanego, będącego celem podróży. Zgłaszając się do określonej placówki, należy okazać EKUZ, a w razie konieczności dokument potwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty lub paszport). W związku z tym, że w każdym państwie system opieki zdrowotnej funkcjonuje według odrębnych zasad, przed planowanym wyjazdem warto się z nimi zapoznać – niezbędne informacje dostępne są m.in. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia*.

O wydanie EKUZ może ubiegać się każda osoba posiadająca tzw. ubezpieczenie zdrowotne, a więc:

– osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie,

– osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą lub rolniczą działalność gospodarczą (rolnik),

– osoba pobierająca świadczenie rentowe lub emerytalne,

– osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy,

– student, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,

– osoba ubezpieczona, jako członek rodziny,

– osoba ubezpieczona w ramach prywatnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Karta wydawana jest bezpłatnie przez wojewódzkie oddziały NFZ-tu, na podstawie złożonego wniosku lub pisma, zawierającego określone dane. Wniosek (podanie) o wydanie karty może zostać złożony za pośrednictwem poczty, osobiście lub przez osobę upoważnioną (musi ona posiadać odpowiednie poświadczenie). W przypadku osobistego lub przez osobę upoważnioną złożenia dokumentu, karta zostanie wydana od razu, natomiast jeśli wniosek został wysłany pocztą, powinna ona zostać wystawiona (i odesłana) do trzech dni roboczych od daty wpływu wniosku.

*www.ekuz.nfz.gov.pl.


Wycieczka do Czarnob

Miejsca, które niegdyś wydawały się być poza dostępnością człowieka, a ...

Najciekawsze szlaki

Wakacje są doskonałym czasem, aby wypocząć oraz poznać ciekawe miejsca ...

Nordic walking - dla

Uprawienie aktywności fizycznej podczas letniego wypoczynku może okazać się świetnym ...

Przewodnik po Moskwi

Wybierasz się do Moskwy? Zanim to zrobisz dowiedz się co ...

Skitouring - jak zac

Spacer górskimi szczytami to ogromna przyjemność, która obfituje w cudowne ...