Wodociągowy szlak turystyczny

starówka gdańska

Jordi Escuer, flickr.com

Niebawem do licznych atrakcji Gdańska włączony zostanie nietypowy, wodociągowy szlak turystyczny. Okazuje się, że Gdańskie wodociągi, powstałe w drugiej połowie XIX wieku stanowiły pionierskie inwestycje. Do tej pory zachowała się znaczna ich część, która wpisuje się w rozwój Gdańska i świadczy o postępie technologicznym.

Projekt „Gdański Szlak Wodociągowy”, który prowadzony jest przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną, zakłada otwarcie ścieżki turystycznej. Pozwoli to na bliższe zapoznanie się z zachowanymi obiektami oraz ich historią. Zdaniem, ekspertów będzie to możliwe dzięki specjalnym ekspozycjom tematycznym oraz atrakcjom w zabytkowych, wodociągowych obiektach. Jak zakładają organizatorzy, będą one w przyszłości udostępniane grupom zorganizowanym.

Na pierwszym etapie projektu „Gdański Szlak Wodociągowy” zostaną „wyeksponowane” 3 obiekty tj. zbiornik wody Stara Orunia, przepompownia ścieków Jelitkowo oraz zbiornik wody Stary Sobieski. Warto nadmienić, że w ramach gdańskiego projektu zostanie udostępniony taras widokowy na wieży ciśnień w Sobieszewie. Oprócz tego, dzięki umieszczonej w tym miejscu ekspozycji, możliwe będzie zapoznanie się z historią tego rejonu Gdańska oraz jego walorami przyrodniczymi.

Pracownicy Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej podkreślają, że liczne reorganizacje po II Wojnie Światowej gdańskich wodociągów, doprowadziły do rozproszenia zasobów. Z tego powodu zachodzi konieczność gromadzenia eksponatów przez osoby pracujące w projekcie. Dotychczas udało się odnaleźć niektóre elementy dawnej, gdańskiej infrastruktury. Do najbardziej „atrakcyjnych”, pod względem historycznym, przedmiotów w tym zakresie należą m.in. drewniane studnie i rurociągi oraz elementy z epoki „przemysłowej”. Oprócz w/w obiektów gromadzona jest również dokumentacja historyczna. Powoli kolekcja znalezisk się rozrasta. Zkatalogowano i zdigitalizowano już ponad 800 archiwalnych planów, a także 2000 reprodukcji innych dokumentów.


Najlepsze polskie o

Okres zimowy skłania do poszukiwania narciarskiej rozrywki. W Polsce nowoczesnych ...

Przewodnik po Lublin

Wiele polskich miast pozostaje nieodkrytych, a to błąd. Przykładem godnego ...

Turystyka dla lubią

Miejsce skrywające tajemnice budzi zainteresowanie i sprawia, że chętnie pojawiają ...

Najpopularniejsze ce

Zagraniczne wyjazdy o charakterze religijnym coraz częściej pojawiają się w ...

Gdzie wyjechać jesi

Jesień w Polsce to czas przygnębiającej pogody z deszczem, przenikliwie ...