Pomoc rządu dla branży turystycznej

Nie da się ukryć, że branża turystyczna jako jedna z pierwszych zaczęła odczuwać skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa w całym kraju. Rząd początkowo ogłosił stan zagrożenia epidemiologicznego, po jakimś czasie wprowadzono stan epidemii. W związku z tym w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele różnych zakazów i obostrzeń. Już pierwsze pojawiające się w mediach informacje o wirusie sprawiły, iż klienci zaczęli się bać i składali wnioski o rozwiązywanie umów czy anulowanie rezerwacji i odwoływanie wyjazdów.

180 dni na wywiązanie się z niezrealizowanej usługi

W marcu rząd przedsięwziął środki, by zapobiegać skutkom pandemii. Większość sektorów gospodarki niemal z dnia na dzień przestała normalnie funkcjonować. Dotyczy to również branży turystycznej. Na przełomie marca i kwietnia weszła w życie tzw. tarcza antykryzysowa, w której pojawiły się konkretne zapisy mające wspomóc również turystykę w tych trudnych czasach. Organizatorzy wycieczek, wyjazdów i imprez turystycznych sformułowali wiele inicjatyw dotyczących wsparcia branży, jednak tylko niektóre z nich zostały uwzględnione. Jedną z kluczowych kwestii, jaka weszła w życie, jest znaczne wydłużenie terminu, w którym organizator turystyki musi zwrócić środki za niezrealizowaną nie z jego winy usługę. Przyjęta specustawa jasno mówi, iż aktualnie termin na zwrot klientowi poniesionych kosztów wynosi 180 dni (wcześniej obowiązywał okres 14 dni). Dotyczy to sytuacji, gdy wystąpiły nie dające się wcześniej przewidzieć czynniki zewnętrzne, czyli m.in. szerzące się w kraju i na świecie zagrożenie epidemiczne. Warunkiem w takim przypadku jest jedynie niezwłoczne poinformowanie klienta o odwołaniu wydarzenia.

Dodatkowo klient nie ma możliwości żądania zadośćuczynienia za odwołaną rezerwację lub wyjazd. W branży turystycznej to konkretne rozwiązanie przyjęto z optymizmem, gdyż już wcześniej pojawiało się w postulatach formułowanych w przestrzeni publicznej.

Możliwość skorzystania z vouchera

Klient ma jednak do dyspozycji alternatywne wyjście i wcale nie musi wnosić o odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy. W przyjętych przez rząd przepisach pojawiły się zapisy o voucherach. Jeśli klient wyrazi zainteresowanie, to zamiast zwrotu środków zostanie mu wystawiony voucher na poczet przyszłej usługi. Ma być on ważny rok od terminu pierwotnego wyjazdu lub imprezy turystycznej. Organizatorzy turystyki z pewnością będą namawiać klientów do skorzystania z tej opcji, ponieważ takie rozwiązanie pomoże im zachować płynność finansową i nie będą zmuszeni do zwrotu środków, odkładając swój zysk w czasie. Realizacja wcześniej opłaconej usługi w bezpiecznym terminie to także solidne rozwiązanie z punktu widzenia klientów.

Oczekiwanie na kolejną pomoc od rządu

Wydaje się, że wdrożone mocą specustawy przepisy niosą pomoc dla branży turystycznej, choć jej przedstawiciele oczekują na kolejne inicjatywy. W ciągu najbliższych dni i tygodni spodziewane są dalsze konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za rynek turystyczny w kraju. Należy pamiętać, iż cała branża turystyczna wnosi znaczący wkład w PKB, więc upadek wielu podmiotów z branży turystycznej byłby dotkliwy dla naszej gospodarki.


Zwiedzanie Rovinj

Piękne miasteczko, położone na chorwackiej wyspie Istria, czyli Rovinj to ...

Zwiedzanie Pragi

Praga to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie, ...

Zwiedzanie Brna

Poszukując ciekawego miasta na wycieczkę w tegorocznym sezonie urlopowym warto ...

Zwiedzanie Toronto

Toronto to jedno z najpiękniejszych miasta na świecie. Łączy w ...

Przewodnik po Lwowie

Jednym z najpiękniejszych miast wschodniej części Europy bez wątpienia jest ...