Praca rezydenta turystycznego

Na czym polega praca rezydenta turystycznego i jak nim zostać?

Rezydent jest pracownikiem biura podróży, którego praca polega nad sprawowaniem opieki nad klientami biura, podczas ich pobytu w miejscu docelowym. Zawód rezydenta często utożsamiany jest z zawodem pilota wycieczek, jednak jest to błędne porównanie, ponieważ występuje między nimi zasadnicza różnica. Pilot wycieczek jest odpowiedzialny za turystów podczas trwania podróży do miejsca docelowego i z powrotem, gdzie opiekę nad nimi przejmuje rezydent, który jest do dyspozycji klientów biura w trakcie trwania pobytu.

W pełni sezonu urlopowego, rezydent najczęściej wyjeżdża na cały ten okres w miejsca, do których przyjeżdża najwięcej klientów biura. Po dotarciu wycieczki na miejsce, rezydent odpowiada za całe zaplecze administracyjne. Zajmuje się organizowaniem atrakcji, wybierając spośród najlepszych ofert. Dzięki temu, że przebywa przez dłuższy czas w jednym miejscu, jest doskonale zorientowany w panujących tam zwyczajach i procedurach, dzięki czemu zawsze służy pomocą. Tworzy bazy zaprzyjaźnionych restauracji, instytucji i hoteli, z którymi współpracuje.

 rezydent turystyczny

Do zadań rezydenta należy także zadbanie o rezerwację noclegów i posiłków oraz niezbędnych do przejazdów biletów. Dzięki niemu turystom spadają z głowy wszystkie sprawy formalne, jak załatwienie wiz czy odpowiednich pozwoleń. Ponadto rezydent nadzoruje realizację przebiegu całego pobytu, i do niego można zwrócić się w razie jakichkolwiek problemów i pytań, a także składać skargi oraz wszelkie uwagi. Ma ona obowiązek niezwłocznie zareagować. Wraz z końcem sezonu rezydenci najczęściej wracając do kraju, gdzie pracują w biurze podróży aż do rozpoczęcia następnego okres wypoczynkowego.

Praca rezydenta wykonywana jest w dużej części poza miejscem zamieszkania, dlatego wybierając ten zawód, należy się liczyć z częstymi wyjazdami. Z drugiej jednak strony stanowi to niesamowitą okazję do podróżowania w ramach wykonywanej pracy, odwiedzania ciekawych miejsc, poznawania kultur i ciekawych ludzi. Poszerzanie wiedzy na temat miejsc, w których rezydent stacjonuje jest zresztą nieodłącznym elementem jego pracy, ponieważ powinien być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania odwiedzających Jednocześnie znacznie ułatwia mu to poruszanie się w instytucjonalnym gąszczu.

Rezydent jako reprezentant biura podróży za granicą, cechować się musi najwyższymi standardami obsługi klienta, wysoką kulturą osobistą, i komunikatywnością. Ponadto musi być osobą niezwykle dobrze zorganizowaną i energiczną, aby być w stanie załatwić każdą sprawę, co nieraz wymaga dużego wysiłku czy pomysłowości, ale także jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Aby cały pobyt przebiegał prawidłowo przydaje się także umiejętność łagodzenia konfliktów, negocjacji i asertywność, przy jednoczesnym opanowaniu własnych emocji.

Niezbędne jest także władanie co najmniej jednym językiem obcym, którego wybór zależy od specyfiki biura podróży.

Osoba spełniająca wymienione warunki oraz zdecydowana na wyjazdowy tryb pracy może ubiegać się o zdobycie tego zawodu. Merytoryczne przygotowanie gwarantują specjalistyczne kursy lub studia wyższe w kierunku turystyka. Wymaganiami dodatkowymi jest pełnoletniość, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu, niekaralność oraz zdanie egzaminu. Na szkoleniach kandydaci poszerzają wiedzę z zakresu przemysłu turystycznego w kraju i w skali globalnej, organizacji imprez, funkcjonowania biur turystycznych, czy przepisów prawnych związanych z turystyką. Jeśli osoba ubiegająca się o zdobycie uprawnień rezydenta nie posiada certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zakresu języka obcego, musi dodatkowo złożyć egzamin w tym zakresie. Uprawnienia do wykonywania zawodu wydaje wojewoda.

Na stanowisko rezydenta można także awansować pracując wcześniej jako pilot wycieczek w biurze podróży. W takim wypadku to pracodawca wysyła pracownika na odpowiednie szkolenia.


Zwiedzanie Rovinj

Piękne miasteczko, położone na chorwackiej wyspie Istria, czyli Rovinj to ...

Zwiedzanie Pragi

Praga to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie, ...

Zwiedzanie Brna

Poszukując ciekawego miasta na wycieczkę w tegorocznym sezonie urlopowym warto ...

Zwiedzanie Toronto

Toronto to jedno z najpiękniejszych miasta na świecie. Łączy w ...

Przewodnik po Lwowie

Jednym z najpiękniejszych miast wschodniej części Europy bez wątpienia jest ...