Przewodnik po Warszawie

Miasto stołeczne i jednocześnie największe miasto w Polsce, położone nad najdłuższą w kraju rzeką Wisłą. Leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie mazowieckim, jednocześnie pełniąc funkcję miasta wojewódzkiego. Od roku 2002 jest także gminą miejską, posiadającą status miasta na prawach powiatu. Pod względem powierzchni liczy 517,24 km2, a ilość jej mieszkańców szacuję się na około 1 700 000. Warszawa jest także ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym o zasięgu międzynarodowym. W skali kraju ma największe znaczenie polityczne spośród polskich miast, gdyż w niej znajduje się siedziba Parlamentu RP, prezydenta, Rady Ministrów i innych władz centralnych.

Na kartach historii Warszawa widnieje od XIII wieku. Jednak obecny wygląd miasta ukształtował się w znacznej mierze po zakończeniu II wojny światowej z powodu dużych obrażeń jakich doznało miasto.

W roku 1526r. Warszawę wraz z Mazowszem wcielono do Korony Królestwa Polskiego. Miasto posiadało odtąd prawo do czynnego uczestnictwa w wyborze króla. Z czasem, wraz z postępującym rozwojem, stała się głównym łącznikiem pomiędzy Polską a Litwą. Z tego powodu Zygmunt III Waza przeniósł tu królewską rezydencję. Odtąd rozkwitała urbanizacja miasta. Dawny zamek przebudowano na rezydencję królewską, a przed nim postawiono kolumnę z figurą Zygmunta III Wazy. Jednak okres rozkwitu politycznego i kulturalnego przerwała wojna polsko – szwedzka, która miała miejsce w latach 1655-58. Zniszczonemu miastu ponowną światłość przywrócił Jan III Sobieski, za którego panowania Warszawa stała się ważnym ośrodkiem kulturalnym. W tej epoce, zdominowanej przez barok, powstała jedna z najbardziej reprezentacyjnych budowli miasta – pałac w Wilanowie.

Historia Warszawy w następnych kolejnych wiekach była nie mniej burzliwa. Miasto było przez pewien czas wcielone do Królestwa Prus, po czym po oswobodzeniu przez Napoleona w 1806 roku, stała się siedzibą Księstwa Warszawskiego.

W czasie trwania I wojny światowej miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. W trakcie II wojny natomiast odegrał istotną rolę w walce o kraj. 1 września 1939r. niemieckie Luftwafe rozpoczęło bombardowanie Warszawy. Miasto broniło się aż 28 dni, a w walce poza wojskiem brała udział także ludność cywilna. W 1940 roku w mieście powstała odizolowana dzielnica, w której osiedlono Żydów. Getto zostało zlikwidowane 3 lata później, mieszkańców wymordowano, a całą dzielnicę zrównano z ziemią. Mimo hitlerowskiego naporu, Warszawa była przez cały okres trwania wojny centrum ruchu oporu. We wrześniu 1944 r. spod niemieckiej władzy Armia Czerwona wyzwoliła prawobrzeżną część miasta. Miasto stało się granicą dzielącą nazistowski terror od stalinowskiej dyktatury, której widmo ekspansji było bardzo prawdopodobne. 1 sierpnia tego samego roku wybuchło powstanie warszawskie, które swym zasięgiem objęło całą część miasta na lewo od Wisły. Ludność cywilna i wojskowa nie poddawała się przez 63 dni. W wyniku powstania śmierć poniosło ponad 160 tysięcy polaków. Ostatecznie powstanie upadło, do czego przyczynił się brak pomocy z zewnątrz oraz eksterminacja ludności przez nazistów. 17 stycznia 1945roku zakończyła się okupacja hitlerowska, a Armia Czerwona przejęła lewobrzeżną Warszawę.

Szacuje się, że w wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo między 75 a 85 % zabudowy miasta. 14 lutego 1945 roku powołano Biuro Odbudowy Stolicy. W 1955 roku Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako pierwsza wskazała Warszawę jako stolicę kraju. W kolejnych latach po wojnie miało miejsce intensywne odbudowywanie miasta. W lutym 1989 roku w Pałacu Namiestnikowskim w odbyły się obrady Okrągłego Stołu, które były genezą przewrotu ustrojowego w Polsce.

warszawa

W roku 1994r. dokonano zmian administracyjnych miasta. Lata `90 były okresem boomu budowlanego, dzięki czemu Warszawa stała się ważnym centrum finansowym, atrakcyjnym zarówno dla polskich jak i zagranicznych inwestorów. Do największym inwestycji zalicza się m.in. powstanie i dalszą rozbudowę linii metra, którym ze wszystkich polskich pochwalić się może jedynie Warszawa, budowę Stadionu Narodowego, obwodnicy Warszawy czy Muzeum Powstania Warszawskiego, a także rozbudowę największego w Polsce portu lotniczego im. Fryderyka Chopina na Okęciu.

Obecnie miasto może także pochwalić się najwyższymi budynkami w kraju, a także jednymi z wyższych w Europie. Największym, mierzącym 231 m (wraz z iglicą) jest Pałac Kultury i Nauki. Budynek powstał jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Do użytku oddano go 1955 roku. Obecnie znajdują się w nim siedziby wielu firm, a także instytucji użyteczności publicznej. Budynek stanowi najbardziej rozpoznawalny symbol Warszawy.

Kolejną atrakcją, której nie można pominąć będąc w Warszawie jest Zamek Królewski wraz z Placem Zamkowym. Pierwotnie służył jako rezydencja książąt mazowieckich. Jego obecny stan stanowi w znacznej mierze rekonstrukcję, ponieważ budynek doznał wielu szkód w wyniku działań wojennych.

Pomimo zniszczeń udało się zachować bogaty wystrój sal, np. Tronowej czy Balowej z XVIII wieku, a razem z nimi liczne dzieła sztuki.

W trakcie burzliwej historii miasta wiele zabytków zostało w znacznej mierze uszkodzonych lub nawet całkowicie zniszczonych. Tak było ze Starym Miastem, którego do czasów współczesnych zachowała się jedynie część. Zabytki położone wzdłuż staromiejskich ulic są w większości zrekonstruowane i odbudowane. Udało się jednak zachować charakterystyczny układ ulic z centralnie położnym rynkiem. W jego obrębie znajduje się archikatedra Świętego Jana Chrzciciela, zbudowana w gotyckim stylu. Jest miejscem pochówku królów, książąt mazowieckich i innych ważnych osobistości, m. In. Henryka Sienkiewicza, Stanisława Augusta Poniatowskiego czy Ignacego Jana Paderewskiego.

Przechadzając się warszawskim śródmieściem, warto zwrócić uwagę na pozostałe zespoły zabytkowe tworzące poszczególne ulice i place. W ich skład wchodzą zarówno budowle sakralne, jak i rezydencjonalne i mieszkalne, pochodzące w większości z okresu klasycyzmu i baroku.

Obecna siedziba Centrum Sztuki Współczesnej zlokalizowana jest we wzniesionym w XVII wieku zamku Ujazdowskim. W dzielnicy Ujazdów znajduje się poza tym wart odwiedzenia Park Ujazdowski. Jednak najbardziej znaną atrakcją tej części miasta jest bezsprzecznie Pałac Łazienkowski. Łazienki Królewskie powstały z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w drugiej połowie XVIII wieku. W centrum znajduje się Pałac na Wyspie, którego wystrój wnętrz zachował się niemal w całości. Na terenie obiektu mieści się także stara pomarańczarnia, która obecnie służy za Centrum Rzeźby Polskiej, Pałac Myśliwiecki i Biały Domek z klasycystycznym wykończeniem sal.

Dla miłośników rozrywki Warszawa oferuje możliwość obejrzenia spektaklu w Teatrze Narodowym oraz w Teatrze Wielkim. Dla melomanów z kolei organizowane są liczne wydarzenia muzyczne, w tym m.in. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warsaw Summer Jazz Days czy Festiwal Mozartowski


Zwiedzanie Rovinj

Piękne miasteczko, położone na chorwackiej wyspie Istria, czyli Rovinj to ...

Zwiedzanie Pragi

Praga to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie, ...

Zwiedzanie Brna

Poszukując ciekawego miasta na wycieczkę w tegorocznym sezonie urlopowym warto ...

Zwiedzanie Toronto

Toronto to jedno z najpiękniejszych miasta na świecie. Łączy w ...

Przewodnik po Lwowie

Jednym z najpiękniejszych miast wschodniej części Europy bez wątpienia jest ...