PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PTTK, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem powstałym w 1950 roku, w wyniku połączenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (utworzonym w 1906 roku) i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (powstałym w 1873 roku, początkowo jako Towarzystwo Tatrzańskie, przekształcone w 1920r. w PTT). Towarzystwo zrzesza zarówno turystów jaki i krajoznawców, a za cel stawia sobie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

Początki PTTK sięgają roku 1948, kiedy to powołano Komisję Porozumiewawczą w celu rozwiązania problemów polskiej turystyki i stworzenia obrazu przyszłego Towarzystwa. Efektem jej działań było powstanie „Podstaw ideologicznych oraz zasad przyszłego statutu”. 16 grudnia 1950 roku odbyły się ostatnie zjazdy delegatów PTK i PTT, a już następnego dnia powołano do życia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W statucie PTTK, który zresztą obowiązuj do dziś, znalazł się zapis, o tym, że jest ono spadkobiercą dorobku ideowego i tradycji oraz następcą prawnym obu towarzystw.

Obecnie PTTK działa za pośrednictwem ponad 260 oddziałów, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Należy do niego blisko 70 tysięcy członków. Poszczególne oddziały zrzeszają zarówno koła jak i kluby, a także obiekty noclegowe o różnym standardzie. Aktualnie baza PTTK to niemal 20 tysięcy miejsc noclegowych. Ponadto stowarzyszenie wspiera działalność turystyki na poziomie regionalnym, i prowadzi sieć kilkunastu muzeów, będących ośrodkami kultury i turystyki polskiej. Zawierają one bogate zbiory dokumentów, map, przewodników zgromadzonych w trakcie działalności PTTK, a także związanych z historią turystki i krajoznawstwa.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza także wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży turystyki. Są tą przewodnicy turystyczni, w tym kwalifikowani, zajmujący się przewodnictwem górskim, rowerowym, kajakowym, motorowym, jeździeckim czy narciarskim. Ponadto w kadrze PTTK miejsce znaleźli instruktorzy krajoznawstwa i ochrony przyrody.

Osoby przynależące do Towarzystwa, otrzymują specjalną legitymację członkowską, po uprzednim opłaceniu składki. Legitymacja PTTK upoważnia jednocześnie do rabatów handlowych w miejscach zrzeszonych z Towarzystwem, znajdujących się w bazie noclegowej, a także w innych obiektach, których właściciele przystąpili do karty.

schronisko-pttk

PTTK wyznacza także na terenie całego kraju najciekawsze i najatrakcyjniejsze trasy turystyczne. Obecnie szacuje się, że w Polsce znajduje się około 63 tysiące kilometrów szlaków oznakowanych przez PTTK. Są to szlaki piesze, rowerowe, narciarskie, wodne i jeździeckie. Ponadto przez Polskę przebiegają dalekobieżne trasy międzynarodowe, nad którymi opiekę prawną i merytoryczną sprawuje PTTK. Towarzystwo promuje również całą gamę odznak krajoznawczych i turystycznych, co ma na celu propagowanie atrakcyjności turystycznej Polski. Są to między innymi odznaki Turystyki Pieszej, Odznaka Krajoznawcza, Odznaka turystyki Podwodnej czy Górska Odznaka Turystyczna.

Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu Towarzystwa stanowią wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, jak Centralny Ośrodek Turystki Górskiej w Krakowie, Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie oraz Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem dokumentacji, map, książek, fotografii i innych materiałów dotyczących gór świata. Warszawska Biblioteka dysponuje zbiorami sięgającymi kilkadziesiąt tysięcy pozycji o tematyce turystycznej i krajoznawczej. Centralny Ośrodek Fotografii spełnia z kolei zadania związane z fotografią krajoznawczą, techniką filmową itp.

Aby stać się członkiem Towarzystwa skupiającego miłośników turystyki należy przede wszystkim zapoznać się ze statutem, dostępnym na stronie PTTK, a także z „Kartą praw i obowiązków członka PTTK”. Następnie należy zdecydować się na oddział, w którym chcemy się zapisać, a który najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom. Pełny spis oddziałów jest również dostępny na stronie Towarzystwa. W oddziale należy uiścić składkę członkowską, a także mieć ze sobą dokument tożsamości wraz ze zdjęciem. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości można poradzić się pracujących tam osób. Po dopełnieniu formalności i otrzymaniu legitymacji, stajemy się pełnoprawnymi członkami Towarzystwa. Dodatkowe wymagania jakie należy spełnić to posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, w przypadku małoletnich do lat 16 wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych. Członek PTTK zyskuje prawa do wybierania i bycia wybieranym do władz PTTK, zgłaszania wniosków związanych z działalnością PTTK, brania udziału w działalności, a także korzystania z obiektów i urządzeń PTTK na określonych zasadach. Jednak obok praw nowy członek zyskuje również obowiązki polegające na przestrzeganiu statutu, uchwał i regulaminów PTTK, uczestniczeniu w działalności organizacji, regularnym opłacaniu składek członkowskich i godnym reprezentowaniu imienia turysty polskiego.


Zwiedzanie Rovinj

Piękne miasteczko, położone na chorwackiej wyspie Istria, czyli Rovinj to ...

Zwiedzanie Pragi

Praga to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie, ...

Zwiedzanie Brna

Poszukując ciekawego miasta na wycieczkę w tegorocznym sezonie urlopowym warto ...

Zwiedzanie Toronto

Toronto to jedno z najpiękniejszych miasta na świecie. Łączy w ...

Przewodnik po Lwowie

Jednym z najpiękniejszych miast wschodniej części Europy bez wątpienia jest ...