Druga turystyczna tarcza antykryzysowa

Branża turystyczna to gałąź gospodarki, która w skutek koronawirusa ucierpiała najbardziej. Nie dość, że impakt był natychmiastowy, to do tego bardzo silny i długotrwały. Dlatego rząd już po raz drugi zajmuje się tematem pomocy temu sektorowi.

Pomóc turystyce – po raz pierwszy

Pierwsze formy pomocy branży turystycznej były efektem wprowadzenia tzw. tarczy antykryzysowej. Sektor ucierpiał nie tylko z powodu obostrzeń, ale też było to konsekwencją strachu, jaki wywołała pandemia – większość osób natychmiast zrezygnowało z planowanych podróży. W ramach tarczy m.in. wydłużono termin, w jakim firma turystyczna musi zwrócić klientowi środki za niezrealizowaną usługę (z 14 do 180 dni), anulowano możliwość ubiegania się klienta o uzyskanie dodatkowego zadośćuczynienia, za to wprowadzono możliwość zamiany roszczeń z tytułu niewykonanej usługi na voucher.

Sytuację w turystyce miały też ratować bony turystyczne (Polski Bon Turystyczny) – w ramach tego programu na każde dziecko rząd wystawia voucher o wartości 500 zł, do zrealizowania w ramach usług turystycznych. Bony te są obsługiwane przez ZUS, który niedawno podał dane ich wykorzystania: w ramach programu d 1 sierpnia do 30 września ZUS przelał firmom turystycznym kwotę przekraczającą 200 mln zł.

Przedstawiciele branży turystycznej ostrzegali, iż ta pomoc nie jest wystarczająca i prosili o kolejne rozwiązania.

Pomóc turystyce – po raz drugi

Odpowiedzi na te apele zawarte są w drugiej tarczy antykryzysowej. To potoczna nazwa nowelizacji ustawy z 17 września o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy nowych przepisów powoływany jest Turystyczny Fundusz Pomocowy. Będzie to instytucja zabezpieczająca działanie podmiotów turystycznych w sytuacjach kryzysowych, takich jak obecność. Jest ona powołana na stałe, jako permanentne rozwiązanie stabilizujące działanie branży. Budżet TFP będzie tworzony ze składek od każdego podróżnego. W razie problemów, organizator będzie mógł uzyskać pożyczkę z Funduszu.

Tryb uzyskiwania zadośćuczynienia za niedobyte wycieczki, ustalony w pierwszej wersji tarczy (czyli voucher lub zwrot środków w ciągu 180 dni), został usprawniony. Zwrotów będzie dokonywał Turystyczny Fundusz Zwrotów (działający przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym). TFZ przejmie zobowiązania po spełnieniu przez organizatora wycieczki szeregu warunków, m.in. płatność od klienta będzie musiała być bezgotówkowa, podmiot musi być wpisany do rejestru organizatorów turystyki, TFZ wymaga oświadczenia rezygnacji z usługi z powodu pandemii (wystawionego przez podróżnego).

Na mocy nowelizacji postojowe i zwolnienie ze składek ZUS będzie przysługiwało następującym podmiotom z branży turystycznej: przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, piloci i przewodnicy turystyczni (nieobjęci wcześniejszą pomocą ze względu na zawieszenie działalności lub sezonowość pracy), gestorzy bazy hotelowej i agenci turystyczni.


Zwiedzanie Rabatu

Poszukując pomysłu na kolejny wspaniały wjazd warto wziąć pod uwagę ...

Zwiedzanie Filadelfi

Filadelfia to piąte co do wielkości miasto w Stanach Zjednoczonych, ...

Jak się przygotowa

Każdy, kto kocha piesze wycieczki w góry, wie, iż góry ...

Zwiedzanie Lizbony

Poszukując kolejnego kierunku na wycieczkę warto wziąć pod uwagę stolicę ...

Zwiedzanie Lublany

Słowenia niewielki kraj, który na swoich terenach skrywa niezwykłe miejsca, ...